ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 เม.ย. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 เม.ย. 2564
4 การจุดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจฮัจย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 เม.ย. 2564
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2564
6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมิน ita โดยมีผู้บริหารมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.พ. 2564
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
15 ม.ค. 2564
8 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
83
30 ต.ค. 2563
9 รายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 ก.ค. 2563
10 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20