ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ส.ค. 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 มิ.ย. 2563
3 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 พ.ค. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 พ.ค. 2563
5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
59
24 เม.ย. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมอืง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 เม.ย. 2563
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 เม.ย. 2563
9 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 เม.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหัวเขามัทรี หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48