องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-7752-1353

E-mail : office@paknamchumporn.go.th

Web Site : WWW.PAKNAMCHUMPORN.GO.TH